Hội Khánh Pagoda

Hội Khánh Pagoda – Information and Photos

Hội Khánh Pagoda (Chùa Hội Khánh) was built in 1741. It has the longest statue of Buddha Entering Nirvana in Vietnam (52m in length).

See our featured post about Hội Khánh Pagoda.

Address: 29 Chùa Hội Khánh, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Pagodas in Vietnam

More Pagodas in Vietnam >>