Hội Khánh Pagoda

Hội Khánh Pagoda – Information and Photos

Hội Khánh Pagoda was built in 1741. It has the longest statue of Buddha Entering Nirvana in Vietnam (52m in length).

Address: 29 Chùa Hội Khánh, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương