Bánh Canh Cua Biển Hồng Hạnh

Bánh Canh Cua Biển Hồng Hạnh – Information and Photos

Bánh Canh Cua Biển Hồng Hạnh specializes in Bánh canh cua

Address: 74 Trần Quốc Tuấn, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Bánh canh cua

Chả cá thu