Ram Thịt Nướng Loan

Ram Thịt Nướng Loan – Information and Photos

Ram Thịt Nướng Loan specializes in Ram and Thịt nướng (grilled pork)

Address: 234 Phan Đình Phùng, Quảng Ngãi